Statement Tellef Ragnar Heilmann 2018 (Dialogues Sauvages / Rituel Bizarre)

Tellef Ragnar Heilmann (social worker)

Release Details

Date : 2018-09-03
Place : Oslo (Nor)

About "Rituel Bizarre" and "Dialogues Sauvages"

 Statement/review Tellef Ragnar Heilmann:

“I find Ansgar Beste’s works Rituel Bizarre and Dialogues Sauvages both funny and interesting. When he constructs shrewdly assembled instruments, I have to laugh, and I feel that this is something uniquely his own and exciting.
The humorous side of his music arises from the combination of playfulness and childlikeness with a formal seriousness, with professional musicians fully dressed and with adequately fancy concert venues.”

(Translation by Ansgar Beste)

 

“Jeg synes Ansgar Bestes verk Rituel Bizarre og Dialogues Sauvages er både morsom og interessant. Når han konstruerer finurlig sammensatte instrumenter, da må jeg le, og føler at dette er noe helt eget og spennende.
Det humoristiske ved musikken hans oppstår gjennom kombinasjonen av lekenhet og barnlighet med en seriøsitet i formen, med proffe musikere i full habitt og passe fasjonable konsertlokaler.”

Last Reviews

Simon Cummings
5against4.com
Johanna Paulsson
Dagens Nyheter
Rainer Nonnenmann
Neue Zeitschrift für Musik, no. 1/2019 (p. 69)
Rainer Nonnenmann
Neue Zeitschrift für Musik, no. 1/2019 (p. 69)