Review Inga Helene Juul 2017 (In the steppes of Sápmi)

Inga Helene Juul – Harstad Tidende

Release Details

Date : 2017-02-04
Place : Harstad (Nor)

About "In the steppes of Sápmi" (18 min version)

“Transformed animal joiks […]

Arctic steppe landscape […]

In the step[pe]s of Sápmi‘ describes arctic landscapes, where monotony is a central keyword, and joik and animal sounds are recognizable sound effects. Ansgar Beste has used Sami animal joiks as a starting point and created virtually a train ride through a barren landscape. Here, the euphony was laid aside, and the singers’ voices were transformed by prepared toy boxes. An interesting, but at the same time challenging work requiring singers of Nordic Voices’ calibre for a good interpretation, like the performance on Friday.”

(Translation by Ansgar Beste)

 

“Transformert dyrejoik […]

Arktisk steppelandskap […]

In the step[pe]s of Sápmi‘ skildrer arktiske landskap, hvor monotoni er et sentralt stikkord, og joik og dyrelyder er gjenkjennbare lydeffekter. Ansgar Beste har tatt utgangspunkt i samiske dyrejoiker og skapt nærmest en togreise gjennom et øde landskap. Her ble velklangen lagt bort, og sangernes stemmer ble transformert gjennom preparerte leketøysbokser. Et interessant, men samtidig utfordrende verk, som krever sangere av Nordic Voices sitt format for en god tolkning, lik fredagens framførelse.”

 

Read full article.

Last Reviews

Simon Cummings
5against4.com
Johanna Paulsson
Dagens Nyheter
Rainer Nonnenmann
Neue Zeitschrift für Musik, no. 1/2019 (p. 69)
Rainer Nonnenmann
Neue Zeitschrift für Musik, no. 1/2019 (p. 69)