Review Lisa Nilsson 2017 (Portrait / Rituel Bizarre)

Lisa Nilsson – Smålandsposten

Release Details

Date : 2017-06-09
Place : Växjö (Swe)

Portrait / About "Rituel Bizarre"

 

“– Among the submitted works, we have looked for well-written compositions working well with just this setting. We see a good increase in new composers with many interesting ideas, [conductor] Michael Bartosch says.
– Today there is no specific school, on the basis of which people are writing, but today each composer is her or his own little world. […]

In the crowd, there was the composer Ansgar Beste from Malmö, whose work Rituel Bizarre was one of the jury’s handpicked pieces. The music is a revised new version of a previous project with Musica Vitae from 2008.
– It is a good feeling to return to the starting point of my project with Musica Vitae. Back to the roots and to my first inspiration, Ansgar Beste says.
He has studied composition at seven different music academies in four countries and he focuses his musical material on acoustic noise elements.
– I’m working with the preparation of instruments. Modifying the timbre by alienating the familiar tones of the instruments. In parts of today’s piece, the violinists play with combs, Ansgar Beste says.”

(Translation by Ansgar Beste)

 

“– Bland de anmälda verken har vi kikat efter välskrivna kompositioner som fungerar väl med just den här besättningen. Vi ser en bra tillväxt av nya tonsättare med många intressanta idéer, säger [dirigenten] Michael Bartosch.
– I dag finns ingen speciell skola som folk skriver utifrån, utan i dag är varje tonsättare sin egen lilla värld. […]

I minglet fanns kompositören Ansgar Beste från Malmö vars verk Rituel bizarre var ett av juryns handplockade stycken. Musiken är en omarbetad nyversion av ett tidigare projekt med Musica Vitae från 2008.
– Det känns bra att komma tillbaka till startpunkten för mitt projekt med Musica Vitae. Tillbaka till rötterna och min första inspiration, säger Ansgar Beste.
Han har studerat komposition vid sju olika musikhögskolor i fyra länder och han fokuserar sitt musikaliska material på akustiska oljudselement.
– Jag arbetar genom preparering av instrument. Förändrar klangfärgen genom att främmandegöra instrumentens välkända toner. Bitar av dagens stycke spelar violinisterna med kam, säger Ansgar Beste.”

 

Read full article online.

Last Reviews

Simon Cummings
5against4.com
Johanna Paulsson
Dagens Nyheter
Rainer Nonnenmann
Neue Zeitschrift für Musik, no. 1/2019 (p. 69)
Rainer Nonnenmann
Neue Zeitschrift für Musik, no. 1/2019 (p. 69)