Review Karina Sundkvist 2015 (Dialogues Tremblants)

Karina Sundkvist – Piteå-Tidningen

Release Details

Date : 2015-03-28
Place : Piteå (Swe)

About "Dialogues Tremblants"

“… an unusually unusual organ concert.

Ansgar Beste showed that it is possible to create new organ music without electronics, while playing a duet from the interior of the large soloist instrument, with Gary Verkade sitting at the organ console.

Before the evening the pipes of the organ had been prepared with sheets of paper, balloons and other materials which, together with air, can generate noises and sounds. The Acusticum Organ has never sounded like this before, so that was a surprising experience.

Translated to English the title of the work means ‘trembling dialogues’ – a suitable name. It was the society Kluster […] which had commissioned the work for Acusticum Organ, precisely because Ansgar Beste is remarkably innovative. […] You can say what you like, but he’s not afraid of just this organ or its context rich in tradition – unlike my feeling with a couple of other composers.”

(Translation by Ansgar Beste)

 

“… en ovanligt ovanlig orgelkonsert.

Att det går att skapa ny orgelmusik utan elektronik visade Ansgar Beste, som spelade duett från innandömet på det stora solistinstrumentet, med Gary Verkade som satt vid spelbordet.

Inför kvällen var orgelns pipor preparerade med pappersark, ballonger och andra material som tillsammans med luft kan bilda ljud och klanger. Så har Orgel Acusticum aldrig låtit tidigare, så det var en överraskande upplevelse.

Översatt till svenska betyder styckets titel ‘Darrande dialoger’ – ett passande namn. Det är föreningen Kluster […] som beställt verket för Orgel Acusticum, just för att Ansgar Beste är anmärkningsvärt innovativ. […] Säga vad man vill, men rädd för just den här orgeln eller dess traditionsrika kontext är han inte – i motsats till vad jag tyckt mig ana hos ett par andra kompositörer.”

 

Read full article.

Last Reviews

Simon Cummings
5against4.com
Johanna Paulsson
Dagens Nyheter
Rainer Nonnenmann
Neue Zeitschrift für Musik, no. 1/2019 (p. 69)
Rainer Nonnenmann
Neue Zeitschrift für Musik, no. 1/2019 (p. 69)