Review Johanna Paulsson 2019 (Mascarade Obscure)

Johanna Paulsson – Dagens Nyheter

Release Details

Date : 2019-05-04
Place : Stockholm (Swe)

About "Mascarade Obscure"

“Sonic consensus at the art music festival ISCM World Music Days /
Johanna Paulsson visits the ISCM World Music Days in Tallinn and sees a mixture of BDSM performance, orchestra concerts and party whistles. […]
It [gets] clear which consensus is prevailing within the different schools of contemporary art music […] rather uniform compositions […] following a common pattern […] typical noise and timbre drama […].
However, there is also Ansgar Beste’s Mascarade Obscure for wind quartet, inventively showing that it is possible to make something both playful and listenable from modern playing techniques with balloons, party whistles and mouthpieces freed from their instrument bodies.”

(Translation by Ansgar Beste)

 

“Klanglig konsensus på konstmusikfestivalen ISCM World Music Days /
Johanna Paulsson besöker ISCM World Music Days i Tallinn och ser en blandning av BDSM-performance, orkesterkonserter och partyvisslor. […]
Det [blir] tydligt vilket konsensus som råder inom den nutida konstmusikens olika skolor […] rätt likartade kompositioner […] följer ett gemensamt mönster […] typisk ljud- och klangfärgsdramatik […].
Men här finns även Ansgar Bestes Mascarade obscure för blåskvartett som uppfinningsrikt visar att man kan göra något både lekfullt och lyssningsbart av moderna speltekniker med ballonger, partyvisslor och munstycken befriade från sina instrumentkroppar.”

 

Read full article online.

Last Reviews

Simon Cummings
5against4.com
Rainer Nonnenmann
Neue Zeitschrift für Musik, no. 1/2019 (p. 69)
Rainer Nonnenmann
Neue Zeitschrift für Musik, no. 1/2019 (p. 69)